Pro přírodu, pro nás, s Vámi!

Ekoznačky jsou tu s námi již 25 let.

Co je ekoznačení?


Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita je přitom stejná, nebo dokonce vyšší než u srovnatelných výrobků. Takové výrobky nebo služby se označují jednoduchou a snadno zapamatovatelnou ekoznačkou - odtud ekoznačení. Produkty s ekoznačkou svými parametry splňují přísná kritéria, která sledují a hodnotí dopady na životní prostředí a zdraví spotřebitele, a to v průběhu celého „života“ výrobku. 

Ekoznačka není důležitá jen pro spotřebitele, ale zejména pro firmy, které chtějí svými výrobky či službami podpořit udržitelnou spotřebu a vybudovat silnou a skutečnou CSR strategii. Ekoznačka hraje svou významnou roli i pro stát, který jejím prostřednictvím může vyhovět požadavkům zeleného nakupování. Spotřebitelům zase slouží jako snadné vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb. 

Více o ekoznačení a katalog výrobků s ekoznačkou najdete zde. Pokud se chcete dovědět více o sociálně odpovědném veřejném zadávání, kam patří i zelené nakupování, doporučuji web sovz.cz.


www.ekoznacky.cz